Avelsmål

Tackan

 • bör vid 1 års ålder kunna producera 1 lamm, 2 lamm vid 2—8 års ålder.
 • bör vara robust, kunna lamma utan assistans och ge livskraftiga lamm med  stark sugreflex.
 • bör ha goda modersegenskaper och stimulera lammet att dia inom en timme efter födelsen.
 • bör ha god aptit och hög foderupptagsförmåga. Hon ska kunna både lagra och snabbt kunna ta i anspråk sina fettreserver, vilket gör att hennes vikt kan variera upp till 20 procent utan att någon ämnesomsättningssjukdom föreligger.
 • bör ge mjölk som resulterar i en viktökning på 300—500g/dag. hos tvillinglamm.

Baggen

 • bör ha stark betäckningsdrift, vara fertil och ge lamm som uppfyller nämnda mål.

Lammet

 • bör efter avvänjning ha en tillväxt på bete på 300—500g/dag.
 • bör vara könsmoget när det väger hälften av vuxenvikten eller vid max 8 månaders ålder.
 • bör ha en slaktkropp i intervallet 20—28 kg och då klassas minst U enligt Europ-skalan och utan fettavdrag.

Djuren

 • bör ha ett lugnt temperament.
 • bör ha utpräglad flockinstinkt vid hantering.
 • bör kunna komma i brunst under perioden juli—januari.