Om oss

Brunskogs Lanbruk är beläget mellan Karlstad och Arvika i Värmland. Gården omfattar 300 hektar åker inklusive arenden. Av arealen används  ca 260 hektar till vall och bete, på ca 40 hektar odlas det vårvete till kraftfoder för våra ungdjur. 

Djurbesättningen består av 120 stamboksförda herefordskor och 150 ungdjur. Förutom dikorna har vi en renrasig suffolkbesättning på 40 tackor.

På gården finns också en uppfödning av Gotlandsruss, flocken består av 25 ston + 2 hingstar. När det gäller Gotlandsrussen hänvisar vi till deras egen hemisda www.gotlandsrussibrunskog.se 

Gården brukas av tre generationer, Roland & Daniel Jansson och barnen Jonathan & Simon.